RAKEUT

Survey rakeut merupakan sebuah survey yang dilaksanakan untuk mengetahui karakteristik kema FTIP. Karakteristik tersebut meliputi akademik, non akademik, gaya hidup, ekonomi, dan lain-lain. Survey rakeut dilakukan sebanyak satu kali per termin kepengurusan.